Spot เสียง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ที่ ไบเทค บางนา 1

* * *สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ_ครั้งที่_5 โฆษณา Spot_Radio* * *
Facebook
download

นำเสนอ 9 ประเด็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ได้แก่ 1.การจัดระบบและโครงสร้างส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 2.การปฏิรูประบบการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องสถานการณ์ประเทศ 3.การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมงกรณีเด็กไทยกับไอที 4.พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 5.ความปลอดภัยทางอาหาร:การแก้ปัญหาสารเคมีเกษตร 6.การปฏิรูประบบวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) 7.การป้องกันและลดผลกระทบสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 8.การจัดการหมอกควันที่มีผลกระทบสุขภาพ 9.การรับมือผลกระทบด้านสุขภาพต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Dec 12

จำนวนผู้ฟัง:  1860

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5/2555

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(349 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)