รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 27 สิงหาคม 2555 (เชียงใหม่) ตอน พลังสังคมกับการไก้ไขปัญหายาเสพย์ติด :ไพศาล ภิโลคำ

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ไพศาล_ภิโลคำ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เชียงใหม่* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1607

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1724

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1708

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1658

รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 27 สิงหาคม 2555 (เชียงใหม่) ตอน พลังสังคมกับการไก้ไขปัญหายาเสพย์ติด
ลุงช้าง สันป่าตอง หรือ คุณไพศาล ภิโลคำ ได้เล่าถึง การอบรมวิทยากรป้องกัน แก้ไขยาเสพติด เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 55 ที่ผ่านมา ณ บ้านพักเมตตา จังหวัดเชียงใหม่

ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล โดยมีหัวข้อการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย สถานการณ์ยาเสพติดและแนวทางดำเนินยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระยะต่อไป แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2555 และ แนวทางการดำเนินการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ โรคสมองติดยา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีปัญหาจากสารเสพติด นอกจากนั้นยังได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากรให้คำปรึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ WALK RALLY การฝึกปฏิบัติกลุ่มบำบัด การทำหน้าที่ของครอบครัว วิธีดำเนินการค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และนำเสนอรูปแบบการดำเนินการค่ายบำบัดในกลุ่มอำเภอชายแดน อำเภอเสี่ยงสูง และอำเภอทั่วไปด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  28th Aug 12

จำนวนผู้ฟัง:  6060

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(387 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)