สมัชชาพื้นที่ ชุมพร โดย นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 18 มิถุนายน 55

* * *สมัชชาพื้นที่ นพ.ยงยศ_ธรรมวุฒิ ชุมพร ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรในทศวรรษที่2 PHA* * *
Facebook
download

ในการประชุมปรึกษาหรือ; ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร ในทศวรรษที่ 2; ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร นายแพทย์ ยงยศ ธรรมวุฒิ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร) ท่านได้กล่าวว่า เครื่องมือสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดมีความสำคัญ เพื่อลดช่องว่างในเรื่องร่างมติระดับชาติ ที่ในบางพื้นที่ไม่รู้สึกมีความเป็นเจ้าของ เพราะฉะนั้น สมัชชาสุขภาพต่อไปนี้ จะพัฒนาความเป็นระบบ และ แบบแผน ผสมผสานความต้องการของพื้นที่ในระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มความเป็นเจ้าของในประเด็น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  18th Jun 12

จำนวนผู้ฟัง:  2368

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพ พื้นที่

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(357 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)