เสียงจากชุมชนผลกระทบต่อสุขภาพจากโรง ไฟฟ้าชีวมวล ตอนที่ 3

* * *เสียงจากชุมชนผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล HIA ผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบายพลังงานชีวมวล* * *
Facebook
download

ชีวมวล นโยบายทางเลือกที่เกิดปัญหาเมื่อแปลงสู่การปฏิบัติ
จะอุดรูรั่วของนโยบายนี้อย่างไร???

กว่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ร้อยเอ็ด ยะลา สุรินทร์ เชียงราย สระแก้ว ปราจีน อุบลราชธานี ตาก พบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลมีปัญหาทั้งช่องว่าง และข้อบกพร่องทางกฎหมาย ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาโรคภูมิแพ้ การแย่งน้ำ ประท้วงคัดค้านความขัดแย้งในชุมชน เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นถ่านหิน ความเครียดและกังวลกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น...

ชุมชนร้องขอใช้สิทธิ ม.11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ให้ทำ HIA คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทบัวสมหมายไบโอแมส จำกัด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รวมถึงอีกหลายชุมชนมีแนวโน้มที่จะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าว

เมื่อปมปัญหาอยู่ที่นโยบาย จะทำอย่างไรให้นโยบายชีวมวลซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นสร้างพลังงานทางเลือก
บรรลุเจตนารมณ์ ทำอย่างไรให้อุดรูรั่วของนโยบายนี้และสร้างนโยบายที่เอื้อให้สังคมอยู่ดีมีสุข

ที่มา ประชาไท 3 เมษายน 2012

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  24th Apr 12

จำนวนผู้ฟัง:  1725

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(317 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)