การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

* * *ประชุมโต๊ะกลม ศศินทร์ อภิรักษ์* * *
Facebook
download

การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1 \"ทิศทางและการวัดความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน\" วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  20th Jul 09

จำนวนผู้ฟัง:  1965

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   การประชุมโต๊ะกลมระดับชาติ ครั้งที่ 1

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(366 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)