ปาฐกถาพิเศษ "ประชารัฐกับการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคThailand 4.0

* * *สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. สมัชชาสุขภาพจังหวัด Thailand4.0 พลเดช_ปิ่นประธีป* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 380

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 351

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 477

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 437

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ในการประชุม สมัชชาสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
โดยทาง สถานีวิทยุและโทรทัศน์ สุขภาพแห่งชาติ
ได้รับความร่วมมือเผยแพร่สัญญาณ
จากคุณ สายรุ้ง วงศ์สมบูรณ์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  27th Jan 17

จำนวนผู้ฟัง:  835

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพจังหวัด

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(216 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)