รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 18 สิงหาคม 2559 ตอน กินลำได้ บ่ต้องไจ้เหล้าเบียร์ : สุนี บุญอนันต์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สุขภาวะในพื้นที่ งดเหล้า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1607

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1724

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1708

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1658

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ.ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการแถลงข่าวของคณะผู้จัดทำโครงการ “กินลำได้ บ่ต้องไจ้เหล้าเบียร์”
โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) มาแทนนายอำเภอแม่สาย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมกล่าวถึงนโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย นางณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการเทศกาลอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์”
นายณรงค์ ลือชา สาธารณสุขอำเภอแม่สาย กล่าวถึง รวมพลับสร้างสุขภาวะ อาหารปลอดภัย นายเรืองชัย มงคลดี เกษตรอำเภอแม่สาย กล่าวถึง เกษตรปลอดสาร ต้นทางอาหารปลอดภัย นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย มาแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นางนิภาพร วิสุทธิแพทย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเทศบาลตำบลแม่สาย กล่าวถึง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
การจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเทศบาลตำบลแม่สาย จัดงานมหกรรมอาหาร ปลอดภัยอำเภอแม่สาย ครั้งที่ 1 ประจำ 2559 ขึ้น รูปแบบการจัดงานเปลี่ยนจากลานเบียร์ให้เป็นลานวัฒนธรรมอาหาร ส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้คำนึงถึงสุขภาพที่ดีโดยใช้ชื่อโครงการว่า “กินลำได้ บ่ไจ้เหล้าเบียร์” โดยมีกำหนดการจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ณ.ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายแห่งนี้ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ร้านค้าอาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ การโชว์การสาธิตเมนูชูสุขภาพ
เวทีนี้จะเป็นเวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีระบบอาหารมั่นคงปลอดภัย ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญที่จะร่วมมือกันใช้ศักยภาพของเมืองแม่สาย มุ่งสู่การเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ วางแผนการผลิตและแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอบสนองความต้องการบริโภคในท้องถิ่นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังภายใต้วาระจังหวัดเชียงราย “เมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย วิถีไทยล้านนา” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบอาหารที่มีมาตรฐานและจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย โดยปราศจากผลชูรสและกรดมะนาว พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของอำเภอแม่สาย ร่วมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย มอบรางวัลการประกวดร้านค้าอาหารปลอดภัย การโชว์การสาธิตประกอบอาหารเมนูชูสุขภาพจากแม่ช้อยนางรำ ให้กับผู้ที่ร่วมงานได้ชิม ชม และซื้ออาหารปลอดภัยภายในงาน การจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย การจำหน่ายอาหาร 3 วัฒนธรรม ทั้งอาหารไทย อาหารพื้นเมือง และอาหารชนเผ่า จากร้านอาหารต้นแบบ 15 ร้าน ที่สะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐาน Clean food Good taste ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง การจำหน่ายผัก ผลไม้ ตามฤดูกาลของเกษตรกรในพื้นที่ และการจำหน่ายอาหารแปรรูปมาตรฐาน อย. ตัวแทนเกษตรกรและหน่วยงานท้องถิ่นมาร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้แล้ว ยังมีหน่วยโมบายเคลื่อนที่ในการออกตรวจสอบอาหารตามร้านอาหาร พืชผักต่าง ๆ ในอำเภอแม่สายเพื่อเป็นการยืนยันในเรื่องอาหารที่สะอาดปลอดสารพิษและการโชว์การประกอบลาบเห็ดสมุนไพรห่างไกลโรค ประชาชนมีความสุข อยู่ดี กินดี มีความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุขภาวะ อย่างยั่งยืนตลอดไป สุนี บุญอนันต์ นักข่าวสุขภาวะ จ.เชียงราย รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  18th Sep 16

จำนวนผู้ฟัง:  3268

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(194 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)