รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง ( อำนาจเจริญ) 18 สิงหาคม 2559 ตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสร้างกระบวนการสุขภาวะในชุมชน : สุชาติ สูงเรือง

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง สุชาติ_สูงเรืองง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน อำนาจเจริญ การป้องการการดื่มแอลกอฮอร์ สุขภาวะในพื้นที่* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1391

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1505

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1478

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1446

วันนี้เสนอ* บทบาทของ อปท.กับการจัดการปัญหาด้านสุขภาพและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชน 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลน้ำปลีก ตำบลนายม ตำบลนาหมอม้า ตำบลดอนเมย และตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ไม่เห็นด้วยที่จะมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที่จะมาตั้งในจังหวัดที่ชาวบ้านตั้งธง ขอเป็นเมืองธรรมะเกษตร ซึ่ง ในส่วนของ อปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เริ่มจะออกมาตรวจสอบขอให้ทางโรงงานให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งโรงงานดังกล่าวตั้งใกล้แหล่งน้ำ คือ ลำเซบาย................. สุชาติ สูงเรือง รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  18th Sep 16

จำนวนผู้ฟัง:  472

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(138 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)