กล่าวสุนทรพจน์โดย รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2557

* * *สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7 NHA7 กล่าวสุนทรพจน์ รศ.ดร.ประยูร_ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 924

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1018

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 982

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 875

กล่าวสุนทรพจน์โดย รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ณงานประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ จุดเครือข่ายสื่อชุมชน/ท้องถิ่น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  26th Dec 14

จำนวนผู้ฟัง:  1339

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2557

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(282 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)