สมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 3 “ เดินหน้าปฎิรูปสู่การจัดการตนเอง โดย โดยคุณ ชัยวุฒิ เกิดชื่น นักข่าวสุขภาวะสานใจสานพลังภาคใต้

* * *สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัด สตูล จังหวัดจัดการตนเอง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1611

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 614

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 553

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 380

“ สตูลจัดการตนเอง “ แนวคิดที่ประชาชนและภาคีร่วม “ ชันชี “กำหนดอนาคตของจังหวัดตนเอง ..
เมื่อวันที่ 11 กย.2557 ได้มีการจัดงานสมัชชา ครั้งที่ 3 “ เดินหน้าปฎิรูปสู่การจัดการตนเองอย่างสมานฉันท์ ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูลไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เช่น การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการด้านสวัสดิการ ประเด็นองค์กรการเงิน แผนพัฒนา
การเกษตร ตำบลจัดการตนเองและประเด็นอื่นกับภาคี 30 องค์กร โดยภาคประชาชนและภาคีได้มองเห็นกระแสการปฎิรูประดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ จึงได้เดินหน้าสู่การปฎิรูปตัวเองเพื่อการตั้งรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการรุกเข้ามาจากการพัฒนาไร้ทิศทาง ส่งผลกระทบ เช่น กรณีโครงการท่าเทียบเรือปากบารา ฯ การ “ ชันชี “ระหว่างองค์กรในการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดสมัชชาครั้งที่ 3 ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบจังหวัดตนเองว่าควรจะมีทิศทางเช่นไร โดยในครั้งนี้ได้มีการเสนอรูปธรรมตำบลจัดการตนเองจากตัวแทน ตำบลเกตรี ตำบลนาทอน ตำบลปากน้ำ ตำบลขอนคลาน ตำบลละงู รวมถึงประเด็นต่างๆ โดยมีดารเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นในทิศทางการจัดการตนเอง หลังจากการนั้นได้มีการรับรองมติเพื่อนำเสนอในเวทีการจัดสมัชชาชาติครั้งต่อไป นี่คือการเดินหน้าปฎิรูปการจัดการตนเองซึ่งก้าวย่างที่น่าติดตามเพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาเมืองไปสู่ความต้องการของประชาชน ตลอดจนสร้างบทบาทความชัดเจนของแต่ละองค์กรเพื่อร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีพลัง.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  19th Sep 14

จำนวนผู้ฟัง:  899

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพจังหวัด

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(276 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)