รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 4 กันยายน 2557 (แม่ฮ่องสอน) ตอน ธรรมนูญแม่ฮ่องสอนจัดการตนเอง ประเด็นสื่อสร้างสรรค์ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ธรรมนูญแม่ฮ่องสอน ธรรมนูณว่าด้วยระบบสุขภาพ สื่อสร้างสรรค์* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1722

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1833

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1810

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1770

12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสร้างเสริมเมืองสุขภาวะ ได้จัดเวทีพิจารณาร่างธรรมนูญจัดการตนเอง 6 มิติปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีประเด็นสื่อรวมอยู่ด้วย ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดหลักการและเป้าหมายตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสื่อ จนได้ร่างธรรมนูญแม่ฮ่องสอนจัดการตนเอง ประเด็นสื่อสร้างสรรค์ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ก่อนนำไปสังเคราะห์รวมเป็นธรรมนูญจังหวัดร่วมกับมิติปัญหาอื่นๆต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  18th Sep 14

จำนวนผู้ฟัง:  784

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(220 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)