รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง ( สงขลา ) 2 มกราคม 2557 ตอน การขยายพื้นที่เฝ้าระวังคลุม 4 ลุ่มน้ำ : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ สงขลา* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1722

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1833

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1810

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1770

ความก้าวหน้าของโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือสภาวะภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ ในปี 2557 จะมีการทำความร่วมมือกับ อบต.ในพื้นที่ขยายรอบอำเภอหาดใหญ่โดยทำ 2 ระดับคือระดับจังหวัดเป็นภาพรวมและระดับพื้นที่ที่จะต้องให้ผู้บริหารแต่ละพื้นที่เข้ามาเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้การรับมือสภาวะภูมิอากาศฯ เพื่อความเข้าใจทั้งระบบ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Jan 14

จำนวนผู้ฟัง:  1050

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(232 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)