รายการ ชวนคิดชวนคุย สัมภาษณ์ อ. กรรณิการ์ บรรเทิงจิตรร รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ: ร่างมติ 8 ประเด็น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6

* * *กรรณิการ์_บรรเทิงจิตร สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 2556 ประเด็น* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 661

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 723

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1066

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1551

อาจารย์ กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวถึงประเด็นทั้ง 8 ประเด็นที่ จะนำเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่

ระเบียบวาระที่ 1
แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน

ระเบียบวาระที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต

ระเบียบวาระที่ 3
ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 4
นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน

ระเบียบวาระที่ 5
การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ

ระเบียบวาระที่ 6
กรอบการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ

ระเบียบวาระที่ 7
การสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาในการดูแลสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ 8
ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ

อีกทั้งยังกล่าวถึงประเด็นที่จะติดตามมติในประเด็นที่ได้ผ่านวาระไปแล้ว

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  24th Oct 13

จำนวนผู้ฟัง:  1866

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(322 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)