สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

* * *สมัชชาสุขภาพจังหวัด ร้อยเอ็ด* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 380

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 351

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 477

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 394

เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ มีตัวแทนภาคีเครือสมัชชาสุขภาพ 80ท่าน จาก 32 จังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานสมัชชาสุขภาพร่วมกัน อีกทั้งยังมาร่วมพูดคุยเพื่อให้ทราบถึงทิศทางและความท้าทายใหม่ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอีกด้วย

ตัวอย่างหนึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของแต่ละพื้นที่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยคุณพิมมาดา ได้นำเสนอว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดมีการทำสปอตรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าใจถึงความหมายของสมัชชาสุขภาพ และเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสำหรับคนร้อยเอ็ด ..... ถือเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยคนร้อยเอ็ด เพื่อคนร้อยเอ็ด (ชาวร้อยเอ็ดร่วมคิดร่วมสร้าง สู่หนทางสานพลังสร้างสุขภาวะที่ดี) โดยมีเนื้อความในสปอต ดังนี้

“สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด” คือ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานของรัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นนโยบาย และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ขอเชิญเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมทุกท่าน ร่วมเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

เชิญร่วมส่งข้อเสนอได้ที่ ศูนย์ประสานงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-965-3808 และ 081-565-7462 สมัชชาสุขภาพ สานใจสานพลัง”

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd May 13

จำนวนผู้ฟัง:  1630

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพจังหวัด

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(309 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)